Retreat Lia Gård

Praktisk informasjon

Fra:22.1.2018

Til:25.1.2018

Sted:Lia Gård

Arrangør:Retreat Nidaros i samarbeid med Lia Gård.

Tradisjonen tro inviterer vi spesielt prester og andre ansatte i Nidaros bispedømme til retreat. Men den er åpen for andre også. Ansatte kan søke arbeidsgiver om støtte til oppholdet.