Seminar: Sørsamisk språk og kultur i menigheten

Praktisk informasjon

Fra:5.9.2018 - kl.10.30

Til:5.9.2018 - kl.15.00

Sted:Menighetssalen, Steinkjer kirke

Arrangør:Nidaros bispedømmeråd

Hvordan inkludere sørsamisk språk og kultur i menigheten generelt og trosopplæringa spesielt?

Mer informasjon kommer.

Kontakt Vigdis Anderaa Aakre, Nidaros bispedømme. Epost: va397@kirken.no