Ordinert i barndommens kirke

Ole Kristian Bratseth ble båret til dåpen i Strinda kirke i Trondheim for snart 27 år siden. Da han skulle ordineres til prest, skjedde det på akkurat samme sted. To av dåpsfadderne ble med helt opp til alterringen.

Bratseth ble uteksaminert ved Menighetsfakultetet tidligere i år, og er nå klar for jobb som kapellan i Heimdal. Men han valgte sin barndoms kirke på Strinda for den høytidelige ordinasjonsgudstjenesten. Søndag 25. juni kunne biskop Tor Singsaas henge den røde stolaen over skuldrene til den nye presten i Nidaros bispedømme.

- Du sitter ikke mange meterne unna den døpefonten hvor du ble døpt. Her ligger en flott symbolikk; prestetjenesten har sitt utgangspunkt i dåpen, sa biskopen i sin tale til Bratseth.

Han understreket den nye prestens begavelse og interesse for teologi - og oppmuntret til den samme nysgjerrighet i forhold til de mennesker han kommer til å møte som prest.

- Møt menneskene på samme vis; ydmykt, nysgjerrig og gjestfritt, sa biskop Tor.

Kantor Bjørn Vevang sto for den musikalske rammen på ordinasjonsgudstjenesten i Strinda kirke, og Espen Selbæk sang til den nyordinerte rett etter at løftet var gitt: "Jeg er i Herrens hender".

En engasjert prest holder preken om gjestebudet under sin ordinasjonsgudstjeneste i Strinda Kirke: - Evangeliet er at vi alle er invitert, sa Ole Kristian Bratseth.

Gjestebudet

I sin preken om det store gjestebudet, og om de inviterte som ikke dukket opp (Lukas 14, 15-24), reflekterte den nyordinerte presten over hvordan han selv hadde reagert om Jesus hadde kommet igjen i dag.

- Jeg hadde nok blitt med, men samtidig hadde jeg nok tenkt at det er så mye jeg ennå skulle opplevd her. Vi har lett for å se det uviktige. Men det som virkelig er sentralt i denne teksten er invitasjonen som går ut til alle. Evangeliet gjelder oss som ikke er perfekte. Vi får lov til å komme. Vi har fått invitasjonen, og vi kan invitere videre, sa Ole Kristian Bratseth i sin preken.

Løftet på nytt

Dåpsfadderne ble med hele veien også denne søndagen, og var med på forbønnen for den nye presten. Vel ute på kirkebakken, tok de også samme løftet som på dåpsdagen. Vel vitende om at herfra skal den nye kapellanen i Heimdal stå på egne ben....

Dåpsfadderne løfter Ole Kristian Bratseth på nytt. Fra venstre: Magne Kopperstad, Ragnhild Kopperstad Male og Ståle Bratseth.

Rekken var lang av gratulanter til den nyordinerte presten etter gudstjenesten i Strinda kirke, søndag 25. juni.

Medvirkende under ordinasjonsgudstjenesten til Ole Kristian Bratseth i Strinda kirke. Bak fra venstre: Espen Selbæk, Ståle Bratseth, sokneprest Sveinung Enstad og kantor Bjørn Vevang. Andre rekke fra venstre: Magne Kopperstad, prost Herborg Finnset, prost Bertel Aasen, Ingrid Melve og Ivar Yrke. Foran: Kapellan Ole Kristian Bratseth og biskop Tor Singsaas.