Jan Egeland får kirke- og samfunnspris i Nidarosdomen

Jan Egeland blir den første som mottar Arne Fjellbus kirke- og samfunnspris. Prisvinneren har i hele sitt voksne liv stått i kampen for menneskerettigheter og for mennesker som er rammet av krig, konflikt, nød og forfølgelse.

Det er Nidaros bispedømmeråd som deler ut den nye kirke- og samfunnsprisen. Prisen er opprettet i navnet til biskop Arne Fjellbu, som var et tydelig symbol for kirkens motstand mot nazistyret i andre verdenskrig og en sterk forkjemper for menneskets verdi og rettigheter.

- I Jan Egelands liv og engasjement kjenner vi igjen noen av de kristne og humanistiske grunnverdier som preget biskop Arne Fjellbu i hans liv og gjerning, sier biskop Tor Singsaas, som leder styret for kirke- og samfunnsprisen.

Bredt engasjement

Prisvinnerens engasjement har vært bredspektret og altoppslukende, nasjonalt og internasjonalt, faglig og politisk. Han ble tidlig engasjert i Amnesty og Røde Kors. Han har vært politisk rådgiver og statssekretær i utenriksdepartementet.

Gjennom FN har han jobbet med fredsforhandlinger og konflikter i Sør-Amerika, Afrika og Asia, på Balkan, Kypros og i Midt-Østen. Han har vært FNs visegeneralsekretær for bistand og nødhjelp. Ved årsskiftet 2004/2005 ledet han verdensorganisasjonens største hjelpeoperasjon noensinne etter tsunamien i Sørøst-Asia.

I dag er Egeland generalsekretær i Flyktninghjelpen. Siden 2015 har han også vært FNs seniorrådgiver i de syriske fredsforhandlingene, med fokus på humanitær tilgang og beskyttelse av sivile.

En ære

- Det er en stor ære å motta Biskop Fjellbus pris. Fjellbu var en sann helt som stod opp for frihet og menneskerettigheter i en tid der mange andre sviktet, sier Jan Egeland.

- Okkupasjonsmaktens trusler fikk ham ikke til å tie om behovet for å forsvare grunnleggende humanistiske og kristne verdier. I en tid der flyktninger og minoriteter får sine rettigheter trampet under fot, er Biskop Fjellbu et forbilde for oss alle, fortsetter han.

Jan Egeland vil være til stede og motta Arne Fjellbus kirke- og samfunnspris under en høytidelighet i Nidarosdomen, tirsdag 30. mai kl. 12.00. Representanter for kirke og offentlighet vil være til stede under utdelingen.

Håkon Bleken har laget bildet som skal pryde "Arne Fjellbus kirke- og samfunnspris". Dette ble presentert i Niarosdomen tidligere i år. (Foto: Magne Vik Bjørkøy)