Vigsles til kantor på Stiklestad

Wout Bosschaart blir vigslet til tjeneste som kantor i Stiklestad kirke 2. påskedag.

Nederlenderen kom til Verdal for tre år siden, og har vært kantor i Vinne og Vuku sokn. Nå stiller han seg under biskopens tilsyn. Dette er i tråd med vedtaket fra Kirkemøtet 2015, men det er fremdeles et bevisst og personlig valg for en kirkemusiker.

Wout Bosschaart har nederlandsk bakgrunn og mastergrader i orgel og musikkteori. Han er også i gang med en master i dirigering.

Preget av sang og musikk

Biskop Tor Singsaas leder kantorvigslingen i Stiklestad 2. påskedag (17. april). Naturlig nok blir høytideligheten preget av sang og musikk. Verdal mannskor og alle prostiets organister og kantorer deltar. Gudstjenesten starter kl. 18.00 og er åpen for alle.

Vigslingen i Stiklestad er den andre av tre kantorvigslinger i Nidaros bispedømme denne våren. 26. mars ble kantoren i Ørland vigslet til sin tjeneste (Les mer om høytideligheten her). 23. april vigsles kantoren på Hitra. Med det vil åtte av kantorene i Nidaros bispedømme være vigslet.