Takket biskop Tor med påskesangfest

Tor Singsaas har vært en populær biskop i Nord-Innherad prosti. Tirsdag 18. april tok prostiet avskjed med ham med påskesangfest i Steinkjer kirke.

Hele prostiet var godt representert i kirkebenkene, og fremme i koret var det sammensatt både messingblåser- og forsangergruppe for anledningen.

Sokneprest i Steinkjer og Egge, Harald Nordtug Tveit, ledet kvelden. Sammen med kateket Anne Beate Leivann intervjuet han også den snart pensjonerte biskopen.

Sang og musikk og den vakre «Weidemann-katedralen» dannet en storslått ramme på avskjeden i Steinkjer. 

Men kanskje var det orgelklubben Maren Margrethe som gjorde størst inntrykk.Klubben er oppkalt etter Norges første kvinnelige organist, som spilte i For kirke i Stod på slutten av 1700-tallet.

Fjorten barn er med og spiller, de får sin orgelundervisning av kantorene Liv Marit Valle og Kristin Eek.

En egen forsangergruppe var satt sammen for Påskesangfesten i Steinkjer kirke.

Messingblåsere under Påskesangfesten i Steinkjer kirke.