Kirken.no bruker såkalte cookies til trafikkmåling og optimalisering av innhold. Hvis du klikker «Jeg forstår, lukk meldingen» aksepterer du at vi bruker cookies på sidene. Vil du vite mer om cookies, trykk «les mer».

Jeg forstår, lukk meldingen

Les mer

- Dette klarer vi!

Prost i Orkdal, Dagfinn Thomassen, presenterer gode tall i en kronikk i Avisa Sør-Trøndelag. Konfirmasjonsprosenten er på 91,2, og gudstjeneste- og nattverdbesøk er økende. Kirken i Orkdal står foran store endringer i 2017, men prosten er klar i sin tale: - Dette klarer vi! Les hele kronikken her.

(Denne kronikken ble publisert i Avisa Sør-Trøndelag, 31.1.2017:)

Det er tid for årsoppgjør. Bunnlinjen trekkes og summering tar til. Analyser foretas og prognoser utredes. Regnskap skal opp til revisjon. Slik er det også i Den norske kirke (Dnk). Vi rapporterer tall til Statistisk Sentralbyrå hvert år, og på denne bakgrunn meisler vi ut strategier for arbeidet i menighetene fremover. Det er noe av denne rapporteringen jeg har lyst til å dele denne gang:

  • Konfirmasjonsprosenten i Orkdal prosti ligger på 91,2% av kirkens medlemmer/tilhørige til DnK. Dette er et svært høyt og gledelig tall og må være bortimot i Norgestoppen.
  • Oppslutningen om gudstjenestene holder seg og er økende. Det samme gjelder oppslutningen om nattverden.                                                    
  • Uten at alle tall foreligger er det grunn til å tro at oppslutningen om dåp er fallende.
  • Likedan er der flere utmeldinger (231) i 2016 enn i 2015, men også innmeldinger (15).

Jeg gir leserne innsikt i disse nøkkeltallene fordi de vitner om at alle pilene for kirken i Orkdal prosti ikke peker nedover. Her er mye å glede seg over, og jeg tolker tallene dithen at det gjøres svært godt arbeid av ansatte og frivillige rundt i alle de 19 soknene. Det er motiverende å være med og lede et arbeid som ånder av kreativitet, pågangsmot og engasjement. Det er god grunn til å takke, og jeg ønsker å snakke kirken opp og fram!

Prosentandelen med kirkelige konfirmanter i Orkdal er svært høy, skriver kronikkforfatteren. (Illustrasjonsfoto)

Ny liturgi

Kirkemøtet (KM) har i Trondheim nettopp vedtatt en ny vigselsliturgi, som inkluderer likekjønnede par. Kirkemøtet har også sagt at vigsel av likekjønnede skal kunne finne sted i alle landets kirker. Det betyr at vigsel av likekjønnede kan finne sted i samtlige kirker i Orkdal prosti. Prester kan søke fritak fra å vie likekjønnede, men da er det prostens oppgave å ordne prest til handlingen. Det vil prosten i Orkdal gjøre. Dette skal vi fikse på en grei og smidig måte. Det er bare å ta kontakt med prostekontoret i Orkdal. Homofile og lesbiske par skal  slippe å gå fra kontor til kontor for å få ordnet prest. Dette tar jeg som prost ansvar for!

Ny kirkeordning

2017 er et merkeår for Den norske Kirke. 1. januar ble skilsmissen fra staten et faktum. Staten utreder fremdeles mange av utgiftene til kirken og gir på denne måten sine bidrag. Det blir spennende å følge debatten og diskusjonen fremover om hvordan kirken vil bli organisert. Nå er alle prester overdratt fra staten til kirken. Jeg tror ikke det enkelte menighetslem vil merke særlig mye til dette. Selv om kirke og stat skiller lag, fortsetter likevel kirke og folk samlivet. Og dette samlivet er liv laga! Det vitner noen av tallene fra årsstatistikken i Orkdal prosti om!

Reformasjonsjubileum

Det er også jubileumsår i år idet det er 500 år siden Martin Luther slo opp sine teser på Slottskirkedøren i Wittenberg. Både prester og menigheter markerer dette i løpet av året med studiesamlinger, temagudstjenester, salmekvelder m.m. Reformasjonens anliggende er ikke utgått på dato, det er ferskvare fremdeles: Nåden er ikke til salgs. Skaperverket er ikke til salgs. Frelsen er ikke til salgs. Alt dette er gitt oss som gode gaver fra vår himmelske Far; han som all og gave kommer ifra.

Det betyr at de innerste ordene i Guds ordbok fremdeles heter nåde, fred, barmhjertighet og kjærlighet. Dette budskapet er alfa og omega; det første og det siste!

Prost i Orkdal, Dagfinn Thomassen