Vennlig Viktig Modig Dyktig

Nidaros bispedømme ønsker å være Vennlig, Viktig, Modig og Dyktig. Les mer om verdiene i vår nye strategiplan for 2017-2021.

Disse verdiene er overskrifter i strategiplanen, som nylig ble vedtatt i Nidaros bispedømmeråd. Planen omfatter dåp og medlemsskap, barne- og ungdomsarbeid og trosopplæring, gudstjenester og kirkelige handlinger, frivillighet og innsamling, diakoni og samfunnsengasjement, kultur, rekruttering, samisk kirkeliv, kommunikasjon og profilering - og økonomi og adminstrasjon.

Samtidig lanseres begrepet og ambisjonen «+1», en strategi for å øke oppslutning om kirkelig arbeid og aktivitet i Trøndelag.

Klikk i hvert bilde for å få en større versjon - og les mer om hva som ligger i verdiene: