Vennlig Viktig Modig Dyktig

Nidaros bispedømme ønsker å være Vennlig, Viktig, Modig og Dyktig. Les mer om verdiene i vår nye strategiplan for 2017-2021.

Disse verdiene er overskrifter i strategiplanen, som nylig ble vedtatt i Nidaros bispedømmeråd. Planen omfatter dåp og medlemsskap, barne- og ungdomsarbeid og trosopplæring, gudstjenester og kirkelige handlinger, frivillighet og innsamling, diakoni og samfunnsengasjement, kultur, rekruttering, samisk kirkeliv, kommunikasjon og profilering - og økonomi og adminstrasjon.

Samtidig lanseres begrepet og ambisjonen «+1», en strategi for å øke oppslutning om kirkelig arbeid og aktivitet i Trøndelag.

Klikk i hvert bilde for å få en større versjon - og les mer om hva som ligger i verdiene:


 

 

 

 

 

 

 

Kontaktinformasjon for Nidaros biskop og bispedømmeråd

Erkebispegården 7013 Trondheim

Telefonnummer: 73 53 91 00 E-post: nidaros.bdr@kirken.no, nidaros.biskop@kirken.no

Åpningstider: 0900-1500

Kontaktperson ved seksuelle overgrep/grenseoverskridende seksuell adferd i kirkelig sammenheng: Oddfrid Skorpe Tennfjord, tlf 41104319, oddfrid.skorpe.tennfjord@stolav.no