Kreativ bibelformidling

Hvordan skal vi nå barn og unge med fortellingene fra Bibelen? Hvilke virkemidler har vi? Her er kurset for alle som ønsker å få innspill til formidling, både prester, ansatte i trosopplæringa eller frivillige medarbeidere.

Jorunn Singstad Djupvik holder kurset

Tirsdag 5. september 2017 kl 10.00-16.00 på Sverresborg kirkesenter. Mer informasjon og påmelding her

Onsdag 6. september 2017 kl 10.00-16.00 på Hallarheim leirsted. Mer informasjon og påmelding her

Onsdag 6. september 2017 kl 17.00-21.30 på Lundstua. Mer informasjon og påmelding her

Kursene er gratis og arrangeres både sør og nord i bispedømmet.

Kursene er spekket med aktiviteter, lek og praktiske øvelser, og tar utgangspunkt i Nidaros bispedømmes kjernetekster. Se https://kirken.no/globalassets/bispedommer/nidaros/dokumentmappe/trosopplaring/kjernetekster-og--salmer-for-barn-og-unge-i-nidaros.pdf

Velkommen! Husk påmelding innen 1. september 2017.