Nidarosen - husk fristen 31. mars

Nidarosen er Nidaros bispedømmeråds hederspris. Den er et uttrykk for heder og oppmuntring for innsats i kirke og menighetsliv.

Gjennom utdeling av prisen ønsker Nidaros bispedømmeråd å løfte fram representanter for den allsidige virksomhet som skjer innenfor kirke og menighetsliv i Nidaros.

Prisen kan deles ut til ansatte og frivillige, menigheter, foreninger og grupper.

Prisen deles ut hvert år.

Nidarosen 2017

Ønsker du å foreslå en eller flere kandidater til Nidarosen 2017, fyll ut og send inn meldingsskjema innen 31. mars.

Vi gjør oppmerksom på at det er fullt mulig å opprettholde kandidater, ved å gi beskjed til nidaros.bdr@kirken.no.