Visitas i Harstad og Kanebogen

Fra 19. til 25. september var biskop Olav Øygard på visitas i Harstad og Kanebogen menigheter i Trondenes prosti. Biskopen fikk bli kjent med to vitale menigheter med mye godt arbeid.

I løpet av visitasen hadde biskopen møter med begge menighetsrådene, stabene og møtte mange frivillige. Det var Jakobsmesse i Harstad kirke og biskopen var med på X-klubb, Superonsdag og Torsdagskafé.

Det som kanskje var visitasens høydepunkt kom på torsdagen, da det nye orgelet i Kanebogen kirke ble innviet med en storslått konsert der byens tre kantorer samt orgelkonsulenten viste hva det nye orgelet er i stand til.

Visitasen ble avsluttet med visitasgudsjteneste og -foredrag i Kanebogen kirke på søndag. Mange mennesker møtte opp for å høre biskopens ord til menighetene.