Trenger menigheten din midler til et prosjekt? Søk OVF-midler.

Det er nå åpent for å søke om midler fra Opplysningsvesenets fond (OVF). Søknadsfristen for å få støtte til prosjekt i 2018 er 31.januar 2018.

Se full utlysningstekst, søknadsskjema og rapporteringsskjema under.