Kirken.no bruker såkalte cookies til trafikkmåling og optimalisering av innhold. Hvis du klikker «Jeg forstår, lukk meldingen» aksepterer du at vi bruker cookies på sidene. Vil du vite mer om cookies, trykk «les mer».

Jeg forstår, lukk meldingen

Les mer

Prosjektmidler til utvikling av trosopplæringsreformen

Kirkerådet lyser ut midler til utviklingsprosjekt i rammen av trosopplæringsreformen i Den norske kirke.

Utviklingsmidlene 2018 skal bidra til at

 • barn og unge gjennom dåp og opplæring kan leve og vokse i den kristne tro
 • ansatte og frivillige i menighetene får økt kompetanse til å tilby en trosopplæring for alle
 • trosopplæringsreformen videreutvikles i Den norske kirke - lokalt, regionalt og nasjonalt

>> Les utlysningsbrevet (pdf)

Om utlysningen Organisasjoner, faginstitusjoner, menigheter og andre fagmiljøer inviteres til å utforme søknader om prosjekt i lys av reformens målsetting og utfordringer. Plan for trosopplæring Gud gir – vi deler ligger til grunn for denne utlysningen. Innenfor rammen av trosopplæringsreformen er utlysningen åpen. Det gis støtte til ett-, to- eller treårige prosjekt. Alle prosjektene skal ha en egenandel på minimum 10 prosent. Søknadsfrist: 3. juli 2018 kl. 12.00. De innvilgede prosjektene kunngjøres innen 20. september 2018.
Det kan søkes om støtte til prosjekt i følgende tre kategorier: 1. Forskning og fagutvikling. Inntil kr. 500 000 i inntil tre år. 2. Formidlingsressurser. Inntil kr.300 000 i inntil to år. 3. Lokale utviklingsprosjekt. Inntil kr.300 00 i inntil to år. Ved større samarbeidsprosjekter, som involverer flere aktører, kan det søkes om flere delprosjekter.
1.  Forskning- og fagutvikling Forsknings- og fagutviklingsprosjekter kan munne ut i publikasjoner, konferanser, kurs, utdanningstilbud eller annet som bidrar til kompetanseutvikling hos ansatte og frivillige medarbeidere. Kirkerådets database med erfaringer fra menighetenes rapporteringer, kan brukes som utgangspunkt for analyse og bearbeiding i forskningsprosjekt, eventuelt i samvirke med andre former for datainnhenting.
2. Formidlingsressurser Dette omfatter utvikling av pedagogiske ressurser (metodikk og materiell) og ulike kunst – og kulturuttrykk. Prosjektet må relateres til trosopplæringens innhold, arbeidsmåter og grunnlagstenkning, og søknaden vise må at prosjektet svarer på et behov hos målgruppa (barn og unge, foreldre og faddere, lønnede og ulønnede medarbeidere o.l.). Slike prosjekt kan gjerne utvikles i samarbeid med menigheter, der organisasjonen/fagmiljøet står som søker. Ressursene kan publiseres digitalt i ressursbanken.no eller utgis som publikasjoner. Utdelingsmateriell som har et kommersielt potensiale ved salg støttes normalt ikke. Samtidig vil det i noen tilfeller være materiell som har en begrenset målgruppe eller det er andre forutsetninger som gjør at det er nødvendig med prosjektstøtte for å utvikle materiell som dekker et behov innenfor trosopplæringsreformen. Dersom det utvikles materiell til utdeling til barn og unge, er det en forutsetning at materiellet tilbys samtidig på både bokmål og nynorsk.
3. Lokale utviklingsprosjekt For å stimulere til fortsatt lokalt utviklingsarbeid, forsøksvirksomhet og erfaringsdeling, inviteres menigheter, samarbeidsenheter, fellesråd, prosti o.l. til å søke utviklingsmidler, gjerne i samarbeid med barne- og ungdomsorganisasjoner eller andre aktuelle fagmiljø.
Forutsetninger for tildeling:

 • Søknaden må vise forståelse for og identifikasjon med trosopplæringsreformens målsetting om trosopplæring for alle døpte i Den norske kirke. Denne forståelsen skal være reflektert med hensyn til pedagogisk og teologisk innhold, organisering og markedsføring av prosjektet.
 • Prosjektet kan stille sin kompetanse til rådighet underveis i prosjektperioden til benyttelse i for eksempel kompetansenettverket for trosopplæring eller andre faglige fora.
 • Prosjektet forplikter seg på rapportering underveis i prosjektperioden og til å levere sluttrapport sammen med eventuelt produkt.
 • Det gis ikke prosjektmidler til videre drift utover prosjektperioden.
 • Ved markedsføring og publisering av prosjektet skal det oppgis at prosjektet er utviklet med støtte fra Kirkerådet/Størst av alt.
 • Ved lansering eller arrangementer knyttet til prosjektet deres, ønsker Kirkerådet å bli orientert underveis i planleggingen.
 • Kirkerådet ønsker at prosjektet gjøres tilgjengelig i ressursbanken.no.
 • Studieopplegg for voksne og unge over 14 år til bruk i menighetene bør tilrettelegges slik at det er støtteberettiget gjennom Kristelig Studieforbund. Se k-stud.no for vilkår for godkjent studieopplegg.

 

Forskning og evaluering av trosopplæringsreformen: -    www.mf.no: Forskningsrapporter fra Det teologiske Menighetsfakultetet (2015-2018). -    www.kifo.no: Forsknings- og evalueringsrapporter fra Stiftelsen kirkeforskning (2011-2014) -    www.etor.no: Forsknings- og evalueringsrapporter fra Arbeidsfellesskapet (2004-2008)