#torsdagerisvart

Torsdager oppfordrer vi i kirken alle til å kle seg i svart - i solidaritet med ofre for vold og overgrep. I respekt for menneskerettighetene. I håp om endring.

Aksjonen #torsdagerisvart, eller #thursdaysinblack, har sitt opphav i Kirkenes verdensråd. Med bakgrunn i KVs "Decade of Churches in Solidarity with Women" (1988-1998) har kirken ønsket å vise sin støtte til særlig kvinner som er ofre for krigsvoldtekt, for overgrep, for misbruk og vold.

Når kampanjen nå relanseres av Norges kristne råd, er det ikke bare kvinner som får sin støtte. #torsdagerisvart er en aksjon i protest mot vold og overgrep, og i solidaritet med de som rammes.

Alle kan bli med!
Aksjonsformen kan alle delta i - handlingen er at man kler seg i svart på torsdager. Og blir man så spurt hvorfor man går i svart, kan man fortelle hva det hele dreier seg om.

Fortell om det!
Bilder deles på Facebook eller Instagram med #torsdagerisvart og #thursdaysinblack, og man kan twitre under samme emneknagg. Bli med, på ubestemt tid, med torsdager i svart.