Nord-Hålogaland bispedømmes Ungdomsråd

Nord-Hålogaland bispedømmes Ungdomsråd er et rådgivende organ til Bispedømmerådet. Det vil si at vi gjerne tar del i saker som omhandler ungdom i vårt bispedømme. I tillegg til dette er vi arrangør av det årlige Ungdomstinget i Nord-Hålogaland, et viktig møtepunkt og inspirasjonssted for unge i alderen 15-30 år.

Ungdomstinget 2018 blir 12.-14.okt i Tromsø

Vi som Ungdomsråd er opptatt av å være noe mer enn bare arrangør av Ungdomstinget. Vi ønsker å bli et mer synlig Ungdomsråd som jobber målrettet for økt ungt engasjement i kirken. For å få til dette er vi avhengige av at vedtaksdokumentene som blir skrevet på Ungdomstinget blir lest og tatt til etterretning. Her er vi spesielt avhengige av at delegater fra Ungdomstinget i møte med Menighetsrådene og/eller barne- og ungdomsorganisasjonene informerer fra Ungdomstinget. Siden det er Menighetsrådene som sender delegater til Ungdomstinget, bør det foreligge en interesse av å invitere delegatene på menighetsrådsmøter samtidig som delegatene selv viser interesse i å komme på møtene. I flere av vedtaksdokumentene står det også flere utfordringer til blant andre prest, prost, biskop, ansatte i kirken, ungdom i kirken, menighetsråd, fellesråd, bispedømmeråd og ungdomsråd som er verd å ta en kikk på.