Nord-Hålogaland bispedømme

Postadresse

Postboks 790, 9258 TROMSØ

Besøksadresse

Haakon den VIIs gate 5, Tromsø

Kontaktinformasjon

Telefon: 77 60 39 60

Personer

 • Biskop

  Olav Øygard 77 60 39 60 Klikk for å vise e-post
 • Stiftsdirektør

  Oddgeir Stenersen 77 60 39 60 Klikk for å vise e-post
 • Sentralbord, Biskopens sekretær, arkivleder

  Ann-Mari Årnes 450 13 504
 • Kirkefagsjef

  Heidi Norbye 482 60 448 Klikk for å vise e-post
 • Rådgiver kultur

  Ivar Jarle Eliassen 960 18 528
 • Rådgiver for samisk kirkeliv/ Stiftskapellan for nordsamer

  Karl Yngve Bergkåsa 419 01 970
 • Rådgiver teologi

  Jon Marius Kobro Hammer 900 49 710
 • Rådgiver teologi

  Steinar Sneås Skauge 900 92 797
 • Seniorkonsulent økonomi/reise

  Heidi Alise Thue 909 25 293
 • Personalsjef

  Bjørn Chr. Hagen 916 83 064 Klikk for å vise e-post
 • Seniorkonsulent personal

  Trude Alsgaard Sørensen 481 49 727
 • Rådgiver

  Kristian Due 48029124

Lenker