Kirkemusikk og kultur

Kirken som kulturarena er en bærebjelke i den posisjonen Den norske kirke, som folkekirke, har i samfunnet. Varierte kulturuttrykk åpner, inviterer og gir mange anledning til å nærme seg kristen tro.Kirkemusikken, og dermed salmesangen, er det mest sentrale kunstuttrykket brukt gjennomgående i gudstjenestelivet. (Plan for kirkemusikk: 2006)

Den lokale kirkemusiker, kantor eller organist, leder menighetens kirkemusikalske virksomhet. Dette gjøres ved å forvalte tradisjonelle og nyere kirkemusikalske verdier, og bidra til bredde og kvalitet i det kirkemusikalske og kulturelle arbeidet i menigheten.

Menighetsrådet har et ansvar for at kirkemusikken «innarbeides og utvikles» i soknet (Kl §9)