Ann-Helen Fjeldstad Jusnes

Ann-Helen Fjeldstad Jusnes ble 17. september 2015 tilsatt som ny biskop i Sør-Hålogaland bispedømme.

- Vi er svært glade for å ha tilsatt en biskop som er så sterkt ønsket i bispedømmet, sa Kirkerådets leder, Svein Arne Lindø da det ble offentliggjort at Jusnes var bispedømmets nye biskop.

Ann-Helen Fjeldstad Jusnes har 30 års erfaring som sokneprest, overveiende fra Sør-Hålogaland bispedømme. Hun har vært prost i Lofoten i åtte år. I løpet av sin karriere har hun en lengre periode sittet i kommunestyret i Flakstad hvor hun også har vært ordfører. I tillegg har Jusnes hatt en rekke verv, hvorav flere i Presteforeningen, som leder for Norsk Kvinnelig Teologforening og som leder for Nord-Norges Diakonistiftelse.

 
Biskoper i Sør-Hålogaland bispedømme 1952-2015

Sør-Hålogaland bispedømme ble opprettet i 1952 da Hålogaland bispedømme ble delt.
Bispedømmet omfatter Nordland fylke.
Wollert Krohn-Hansen 1952-1959
Hans Edvard Hansen Wisløff 1959-1969
Bjarne Odd Weider 1969-1982
Fredrik Grønningsæter 1982-1992
Øystein Ingar Larsen 1992-2006
Tor Berger Jørgensen 2007-2015

Mer om biskopen

Kontaktinformasjon for Den norske kirke, Sør-Hålogaland bispedømme

Sør-Hålogaland bispedømmekontor
Tolder Holmers vei 11
8003 Bodø

Faktura adresse:    Nb. husk faktura referanse : 300 og kost steds nr. og navn på bestiller.

EHF faktura: Obs! ny elektonisk adresse f.o.m. 01.01.2017 org nr.: 818066872

Send faktura på e-post som Pdf. fil: mb.12908@xledger.net  kun en faktura pr sending.

Pr post : Den norske kirke, Scanningsentralen Rjukan Næringspark, 3660  RJUKAN

 

 

Sentralbord:
75 54 85 50

Telefontid:
09.00-14.00


Bispedømmerådet:
shbdr@kirken.no

Biskopen:
shbiskop@kirken.no