Velkommen til stiftsdager 22-23 november 2017

Biskop Ann-Helen ser fram til å samle alle kirkelige ansatte i Sør-Hålogaland bispedømme til et felles arrangement i Bodø.

Last ned stor versjon av informasjonsplakat.

I år er det 500 år siden Martin Luther formulerte sine 95 teser mot avlatshandelen. Det ble starten på reformasjonen, som førte til omfattende endringer i både kirke og samfunnsliv.

Derfor samles vi til felles økt på onsdag med overskriften "Arvegullet i vår Lutherske arv"

Vi ønsker velkommen til et variert program som vi håper kan gi både inspirasjon og kunnskap. Vi trenger å møtes til inspirasjon og felles opplevelser for å stake ut kursen for veien videre i vår folkekirke.

Merete Thommassen vil reflektere over det kristne menneskesynet i en hellig, allmenn kirke, med utgangspunktet i «dåpsteologi og menneskesyn».

Birgitte Lerheim er utfordret til å studere de religiøse uttrykkene og det religiøse språket i TV serien SKAM». Er der en sammenheng mellom ordene «nåde» og «skam»?

Fra 1. januar 2017 gikk Den norske kirke over fra å være statskirke til å bli en selvstendig folkekirke. Biskop Ann-Helen drøfter tema "En selvstendig kirke i en flerkulturell tid".

Vi inviterer aktuelle medarbeidere til en panelsamtale med tema: «Hva er kirka sin oppgave i vår tid?».

Vi fortsetter kvelden med en kultur og salmekveld i Domkirken"Lenge leve salmen"

Tordag starter dagen med en felles morgengudstjeneste i domkirken. Så fortsetter dagen med avslutningen av videreutdanningskurset «Reformasjon nå» for prestene.

Parallelt er detaktuelle seminarer hvor det skulle være mulig å velge noe for enhver,  alt etter smak og behov.

Videre er der muligheter for egne fagsamlinger, innen de ulike yrkeskategoriene.

Oppdatert info og program legges ut på www.kirken.no/shbd.

Påmelding med frist 1. september

Vi sees. 

Kontaktinformasjon for Den norske kirke, Sør-Hålogaland bispedømme

Sør-Hålogaland bispedømmekontor
Tolder Holmers vei 11
8003 Bodø

Sentralbord:
75 54 85 50

Telefontid:
09.00-14.00


Bispedømmerådet:
shbdr@kirken.no

Biskopen:
shbiskop@kirken.no