Velkommen til stiftsdager 22-23 november 2017

Biskop Ann-Helen ser fram til å møte alle kirkelige ansatte i Sør-Hålogaland bispedømme til et felles arrangement i Bodø. I glede over mange påmeldinger holdes muligheten for enda flere åpen! Fristen for påmelding forlenges til 6.september.

Last ned  programmet og oversikt over seminarene. (Små endringer kommer) 

I år er det 500 år siden Martin Luther formulerte sine 95 teser mot avlatshandelen. Det ble starten på reformasjonen, som førte til omfattende endringer i både kirke og samfunnsliv.

Derfor samles vi til felles økt på onsdag med overskriften "Arvegullet i vår Lutherske arv"

Vi ønsker velkommen til et variert program som vi håper kan gi både inspirasjon og kunnskap. Vi trenger å møtes til inspirasjon og felles opplevelser for å stake ut kursen for veien videre i vår folkekirke.

Merete Thommassen vil reflektere over det kristne menneskesynet i en hellig, allmenn kirke, med utgangspunktet i «dåpsteologi og menneskesyn».

Birgitte Lerheim er utfordret til å studere de religiøse uttrykkene og det religiøse språket i TV serien SKAM». Er der en sammenheng mellom ordene «nåde» og «skam»?

Fra 1. januar 2017 gikk Den norske kirke over fra å være statskirke til å bli en selvstendig folkekirke. Biskop Ann-Helen drøfter tema "En selvstendig kirke i en flerkulturell tid".

Vi inviterer aktuelle medarbeidere til en panelsamtale med tema: «Hva er kirka sin oppgave i vår tid?».

Vi fortsetter kvelden med en kultur og salmekveld i Domkirken"Lenge leve salmen"

Tordag starter dagen med en felles morgengudstjeneste i domkirken. Så fortsetter dagen med avslutningen av videreutdanningskurset «Reformasjon nå» for prestene.

Parallelt er detaktuelle seminarer hvor det skulle være mulig å velge noe for enhver,  alt etter smak og behov.

Videre er der muligheter for egne fagsamlinger, innen de ulike yrkeskategoriene.

Samlet pris kr 3085,- for deltakelse på stiftsdagene som inkluderer overnatting, dagpakke og middag.

Priser litt spesifisert: Deltakelse pr dag:             kr 695,- (dagpakke konferanse)

                                  Middag:                             kr 300,-

                                  Overnatting i enkeltrom:   kr 1395,-

                                  Overnatting i dobbeltrom: kr 1595,-

Oppdatert info og program legges ut på www.kirken.no/shbd.

Påmelding med frist 6. september.

Seminarer under stiftsdagene 22-23. november 2017                                                 pr 29.august 2017

Seminar 1

Tema:  Bærekraft: Veien ut av et overfylt liv

Mange av oss lengter vekk fra et forjaget liv, mot noe enklere og mer egentlig. Samtidig gruer vi for alt vi da må droppe.

Skal vi tro Jesus, snur vi problemet på hodet: Feilen er at vi nøyer oss med for lite. At vi ikke kan romme ”the real thing”, for alt det andre.

Asle Finnseth ser etter ruter til den gode enkelheten. Kanskje er den en avskallingsprosess rundt en kjerne av glede?

Innleder: Asle Finnseth,  redaktør i STREK, forfatter av bøker som «...men gleden er et annet sted» (1994) og en av grunnleggerne bak Korsvei-bevegelsen

Ansvarlig:            Ressursgruppa for miljø, forbruk og rettferd i Sør-Hålogaland

Rullerende Kafebord (Til sammen 45 min):

  1. Grønn menighet/miljøledelse i praksis v/ Ressursgruppa for miljø, forbruk og rettferd
  2. Havet og forsøpling v/ Ressursgruppa
  3. Slaveri / etisk handel v/ Asle Finnseth og SMM

 

Seminar 2

Tema: Pilegrimsarbeidet lokalt

–Lokalmenigheten i møte med pilegrimer og pilegrimsarbeidet.

Hvordan legger vi til rette for dem som vil besøke kirka vår og hjelper dem til å være pilegrimer?

Hvordan kan vi som menighet være pilegrimer i møte med de som kommer til kirka vår?

Hvordan kan vi bruke pilegrimsarbeid som en del av menighetsarbeidet, for barn, unge og voksne?

Ansvarlig:            Bernt Aanonsen, pilegrimsprest i Sør-Hålogaland bispedømmeråd

Arbeidsform:    samtale

 

 

Seminar 3

Tema: Morgendagens frivillige, ad hoc eller langsgående arbeid?

Å være frivillig medarbeider i kirken handler kanskje oftere om langsiktige oppgaver enn ad hoc oppgaver. Hvilke utfordringer gir det oss?  Må vi endre strategier for å finne, inspirere og beholde frivillige medarbeidere.

Eksempelvis: 

- Foreldre i trosopplæringsarbeidet- hvordan ta vare på og se de som ressurser i arbeidet.

- Hvordan ser vi frivillige som medarbeidere? Hvordan kan vi dele visjonene og ikke bare praktiske oppgaver med dem.

Innleder: Astrid Fylling, diakon, tidligere diakonirådgiver i Bjørgvin samt tidligere trosopplæringskoordinator i Salten

Seminar 4

Tema: Samisk tro – og trosutøvelse

En samisk definisjon på hvordan alle våre relasjoner skal forstås og foregå på. Er det plass for det i vårt bispedømme?

Hva handler samisk spiritualitet om og hvordan kan det i større grad bli et felles eie for oss i vårt bispedømme?

Innleder:             Anna Kuoljok, diakon i lulesamisk område / Tysfjord

 

 

Seminar 5

Tema: Møtes vi på Kirkebakken, eller?

Alle kirkelige ansatte har nå gratis tilgang til intranett – «Kirkebakken».

Den norske kirke har en helhetlig informasjonsstrategi, hva går den ut på? Hvordan skal vi tolke den?

Kirken har både et intranett og et internett.  Hvorfor er det ønskelig at alle ledd, fra Kirkerådet til den enkelte menighet skal være på samme plattform?

Thomas Jentoft holder innlegg om viktigheten, fordelene med bruken av våre digitale verktøy, samt hvordan dette påvirker den totale kommunikasjonen og samhandling på tvers av fagfelt og geografisk plassering.

Ansvarlig:

Thomas Jentoft, kommunikasjonsrådgiver iBodø kirkelige fellesråd og Kirkerådet

Tom Solli, kirkeverge Bodø kirkelige fellesråd

 

Seminar 6

Tema: Ungdom 13-20 Livsmestring og livstolkning.

I dette seminaret vil ungdomsdiakon Ida Vesterås fortelle om tilblivelse og erfaringer fra dette prisbelønte tiltaket i Bærum. Opplegget er i vekst og har spredt seg til andre steder sør og vest i Norge. Vi får vite litt om hvordan de tre diakonene i Bærum jobber, om den praktiske virkeligheten i jobben deres, om hvordan de kommer i kontakt med brukerne og om hvordan de samarbeider med de kommunale etatene mfl.

Seminaret passer for alle som står i kontakt med og skal jobbe rettet mot unge.

Slik presenterer de seg selv på nettstedet:

http://13-20.no/

 

Seminar 7

Tema: «Vi vil og vi kan» - Vår inkluderende menighet

Hvordan kan vi utvikle vår menighet til å bli inkluderende? I Borg bispedømme har man laget et program for å sikre at menigheten har kunnskap og verktøy til å være en kirke for alle, og at mennesker med behov for tilrettelegging kan være bidragsytere og ressurser i både gudstjenestefeiring og menighetsliv. Tor Ivar Torgauten leder seminaret og deler modellen fra Borg.

Organisering:

Vi tilbyr seminarene i 2 – 3 omganger.

Vi tenker oss at deltakerne velger 4 seminarer i prioritert rekkefølge, og så fordeler vi etter det. Ikke sikkert at alle seminarene kjøres 3 ganger.

Seminartider:

10.00 – 11.30

12.15 -13.45

14.00 -15.30

 

 

 

 

 

Her finner du stor versjon av informasjonsplakat.

Vi sees. 

Kontaktinformasjon for Den norske kirke, Sør-Hålogaland bispedømme

Sør-Hålogaland bispedømmekontor
Tolder Holmers vei 11
8003 Bodø

Sentralbord:
75 54 85 50

Telefontid:
09.00-14.00


Bispedømmerådet:
shbdr@kirken.no

Biskopen:
shbiskop@kirken.no