Biskopens tilsynssamling for vigslede medarbeidere

Praktisk informasjon

Fra:9.1.2019 - kl.11.30

Til:9.1.2019 - kl.15.30

Sted:Bispegåden , Sør Hålogaland bispedømmeråd

Arrangør:Biskopen i Sør-Hålogaland

Velkommen til:

Biskopens tilsynssamling for vigslede kantorer, kateketer og diakoner 9. januar 2019

Biskopen inviterer alle vigslede diakoner, kateketer og kantorer ansatt i Sør Hålogaland bispedømme til tilsynssamling.

Tid: Onsdag 9.januar kl 11.30 – 15.30

Sted: Bispegården , Bodø

Pris: Samlingen er gratis, fellesråd dekker evt reise

Påmelding innen 1.desember 2018

til : shbdr@kirken.no

 

Program:

11.30    Lunsj

12.00    Velkomst  v/ kirkefagsjef, rådgiver trosopplærings- og inkludering, rådgiver diakoni

12:15    Biskop Ann-Helen:

  • Hva vil det si å være vigslet medarbeider
  • Tjenesteordning og regelverk

13:15   Pause

13:30   Samarbeid med andre tjenestegrupper

             Innledning v/ prost Karianne Gullfjell og diakonirådgiver Brita Bye

             Samtale

14:30  «Din tjenestes egenart – hva er spesielt med å være vigslet for deg  i din tjeneste»

             Innledning v/ kantor Marit Agnes Nergaard, kateket Linn – Mari Dahljord Knutsen,

             diakon Jorunn Tetlie Larsen

             Samtale

15:15  Liturgisk avslutning

15:30  Slutt

 

Biskopen ønsker å ta opp temaer som:

 - Hva vil det si å være vigslet medarbeider?

-  Tjenesteording og regelverk

-  Hva er biskopens tilsyn?

- Samarbeid med andre tjenestegrupper

 

Informasjon sendes ut til menighetene medio november.

Påmeldingsfrist 1.desember