Babysang og småbarnssang

Praktisk informasjon

Fra:17.1.2019

Til:18.1.2019

Sted:Rønvik Kirke

Arrangør:Iko, Kufo, Sør-Hålogaland bispedømmeråd

v/Hilde Svela og Irene Ulnes. I samarbeid med Sør-Hålogaland stiftslag KUFO. Et kurs med faglige innspill om babysangens og småbarnssangens plass i menigheten, om hvilke tekster og sanger vi skal bruke i arbeidet med de minste barna, og om små barns musikalske utvikling. Et praktisk kurs med vekt på erfaringsdeling og refleksjon.