Grønne fagdager i Bodø

Praktisk informasjon

Fra:9.3.2018 - kl.12.00

Til:10.3.2018 - kl.12.00

Sted:Bispegården, Bodø

Arrangør:Sør-Hålogaland Bispedømme ved Ressursgruppa for Miljø og Rettferdighet og SMM utvalget

Bispedømmet arrangerer igjen Grønne fagdager fredag 9. og lørdag 10. mars. Det er dager hvor en arbeider med hvordan vi kan gjøre våre menigheter mer beviste på miljø og rettferdighet. Ressursgruppa for Miljø og rettferd samarbeider med utvalget for Samarbeid Menighet Misjon(SMM) om disse dagene. Hovedtema vil bli «Use your talents» etter et opplegg som en har jobbet med i menigheter på Madagaskar. Det gjelder å finne de ressursene menigheten har, få dem fram og bruke dem. Vi får besøk av Lillian Våje som har arbeidet med dette i flere år. Lillian var på Madagaskar for NMS med et "grønt" landsbyprosjekt og hun jobba med "Use your talents" ("Bruk dine evner"). Lillian jobber nå for bistandsorganisasjonen Digni (paraplyorganisasjon for det langsiktige utviklingsarbeidet til 20 misjonsorganisasjoner og kirkesamfunn). Vi vil videre ha fokus på lokale aksjoner i og utenfor kirka som arbeider for miljø og rettferdighet. Og vi legger opp til spennende møter med folk og bedrifter som jobber med dette lokalt i Bodø.Fagdagene blir arrangert i Bispegården og stiftssenteret og vi satser på privat innkvartering som vi ordner for de tilreisende. Sett av dagene, påmelding og mer detaljer vil komme.Søndag 11. mars vil det bli holdt en stor misjonsgudstjeneste i Bodø domkirke hvor biskopen er med.