Samisk kirkelig valgmøte

Praktisk informasjon

Fra:27.5.2019

Til:29.5.2019

Sted:Tromsø

Arrangør:Samisk kirkeråd

Samisk kirkelig valgmøte ble opprettet av Kirkemøtet 2018 som en ordning gjeldende fra og

med Kirkevalget i 2019. I følge Regler for samisk kirkelig valgmøte §1-5 skal Samisk

kirkeråd fastsette tid og sted for møtet.

Samisk kirkeråd har i rådsmøte i sak SKR 16/18 vedtatt at tidspunktet for Samisk kirkelig

valgmøte 2019 blir 27.- 29. mai. Sted for valgmøtet blir i Tromsø.

 Vi ber  om at menigheter unngår så langt som

mulig å sette større møter til disse dagene