SAMISK KONFIRMANTLEIR 2019  21.- 24. mars 2019 i Snåsa

Praktisk informasjon

Fra:21.3.2019

Til:24.3.2019

Sted:Finsås leirsted i Snåsa

Arrangør:Samisk kirkeråd, Nord-og Sør-Hålogaland bispedømmer, Nidaros bispedømme

Samisk konfirmantleir er et leirtilbud til samiske konfirmanter i alle menigheter i Norge. Dette er en landsdekkende kristen leir for samisk ungdom som deltar i konfirmantopplæring i lokale menigheter. Samisk kirkeråd samarbeider med Nord-Hålogaland, Sør-Hålogaland og Nidaros bispedømmer, om å planlegge og gjennomføre og evaluere de samiske konfirmantleirene. Leiren gir årets konfirmanter et tilbud om samisk trosopplæring, i tillegg til den konfirmantopplæring de har i lokalmenighetene, der de blir konfirmert.

Det er plass til 30 deltakere. Menighetene oppfordres til å informerer konfirmantene og deres foresatte om leiren, og å foreta påmelding for de som ønsker å delta.

Påmelding åpnes i januar på www.kirken.no/samisk