Ungdommens kirketing Bodø 2019

Praktisk informasjon

Fra:5.4.2019

Til:7.4.2019

Sted:Bodø

Arrangør:Sør-Hålogaland ungdomsråd

Hver menighet kan sende to delegater mellom 15 og 30 år. Organisasjoner med tilknytning til Den norske kirke kan sende observatører. Kirkelige utdanningsorganisasjoner mfl er velkommen til å delta med info og stands. Ungdommens kirketing er et inkluderende arrangement der ungdommer styrer og får vist engasjement for kirke og samfunn. En flott mulighet til medvirkning og opplæring i demokrati.

Reise og  deltakeravgift ( som dekker mat og overnatting ) dekkes av menighetene / organisasjonene som sender delegatene.

Mer informasjon her