Kirken.no bruker såkalte cookies til trafikkmåling og optimalisering av innhold. Hvis du klikker «Jeg forstår, lukk meldingen» aksepterer du at vi bruker cookies på sidene. Vil du vite mer om cookies, trykk «les mer».

Jeg forstår, lukk meldingen

Les mer

Høring vedrørende reduksjon av prestestillinger i Sør-Hålogaland bispedømme

Med bakgrunn i vedtak fattet av Sør-Hålogaland bispedømmeråd 30. mars angående budsjett 2017, er forslag om reduksjon av prestestillinger i bispedømmet sendt til høring til menighetsråd, fellesråd ved kirkeverge, proster og tillitsvalgt for presteskapet i prostiet og bispedømmet.

Det pågår nå en prosess med vurdering av permanent reduksjon av antall stillingshjemler for prester i bispedømmet. Bispedømmerådet har vedtatt at det skal reduseres med minst fire stillinger i presteskapet og minst en stilling ved bispedømmekontoret. En viktig forutsetning er at ingen fast ansatt skal miste jobben, noe som innebærer at det er ledige stillinger som nå vurderes.

Det er vurdert å ta ned stillinger i fire prosti: Vesterålen - , Lofoten -, Nord-Helgeland -, og Indre-Helgeland prosti. Det er sendt ut ulike brev til de aktuelle prostiene med orientering og disse er vedlagt nederst i denne artikkelen.

Inkludert i disse brevene er adresseliste for høringsinnstanser samt åtte spørsmål som biskop og bispedømmeråd ønsker tilbakemelding på.

Høringssvar sendes med erpost til Sør-Hålogaland bispedømmeråd sin elektroniske postboks: shbdr@kirken.no

Stiftsdirektøren ønsker seg en bred høring med mange skriftlige og konstruktive tilbakemeldinger slik at Bispedømmerådet får best mulig grunnlag for å kunne ta sin beslutning.

Stiftsdirektør legger til grunn at saken vil bli frammet for bispedømmerådet 3. oktober 2017.

Slik går du fram for å besvare høringen:

Åpne dokumentet for ditt aktuelle prosti.
Lagre det på egen maskin.
Klipp ut spørsmålene eller skriv dine svar rett i dokumentet.
Husk å merke dokumentet med tydelig avsender
Send dokumentet til shbdr@kirken.no

Frist for tilbakemelding er 1. september  

Indre-Helgeland prosti

Nord-Helgeland prosti

Lofoten prosti

Vesterålen prosti

Kontaktinformasjon for Den norske kirke, Sør-Hålogaland bispedømme

Sør-Hålogaland bispedømmekontor
Tolder Holmers vei 11
8003 Bodø

Faktura adresse:    Nb. husk faktura referanse : 300 og kost steds nr. og navn på bestiller.

EHF faktura: Obs! ny elektonisk adresse f.o.m. 01.01.2017 org nr.: 818066872

Send faktura på e-post som Pdf. fil: mb.12908@xledger.net  kun en faktura pr sending.

Pr post : Den norske kirke, Scanningsentralen Rjukan Næringspark, 3660  RJUKAN

 

 

Sentralbord:
75 54 85 50

Telefontid:
09.00-14.00


Bispedømmerådet:
shbdr@kirken.no

Biskopen:
shbiskop@kirken.no