Karianne Egeberg Gullfjell innsatt som prost i Indre Helgeland

Under gudstjenesten i Mo kirke søndag 7. januar ble Karianne Egeberg Gullfjell innsatt som prost i Indre Helgeland prosti

Medarbeidere og menighetsmedlemmer fra hele
prostiet og ledelsen i bispedømmerådet representert ved stiftsdirektør Jan
Kjell Jonassen og nestleder Kari Karstensen i rådet deltok i gudstjenesten .
Gudstjenesten og kirkekaffen var organisert av prostiprest Leif Larsen og Mo
menighetsråd. Selve innsettelsen ble foretatt av biskop Ann Helen F Jusnes.
Prost Karianne prekte og fremhevet at Gud møter oss og er nær oss i det vanlige
livet . En sterk preken som du kan lese hvis du følger lenken her.
Karianne har 18 års erfaring som prest i Mo og har god kompetanse for å nå gå
inn i den viktige prostetjenesten . Vi ønsker Indre Helgeland prosti til lykke
med ny prost, og Sør Hålogaland bispedømme med et godt tilskudd i prostekollegiet!

Kontaktinformasjon for Den norske kirke, Sør-Hålogaland bispedømme

Sør-Hålogaland bispedømmekontor
Tolder Holmers vei 11
8003 Bodø

Faktura adresse:    Nb. husk faktura referanse : 300 og kost steds nr. og navn på bestiller.

EHF faktura: Obs! ny elektonisk adresse f.o.m. 01.01.2017 org nr.: 818066872

Send faktura på e-post som Pdf. fil: mb.12908@xledger.net  kun en faktura pr sending.

Pr post : Den norske kirke, Scanningsentralen Rjukan Næringspark, 3660  RJUKAN

 

 

Sentralbord:
75 54 85 50

Telefontid:
09.00-14.00


Bispedømmerådet:
shbdr@kirken.no

Biskopen:
shbiskop@kirken.no