Kirken.no bruker såkalte cookies til trafikkmåling og optimalisering av innhold. Hvis du klikker «Jeg forstår, lukk meldingen» aksepterer du at vi bruker cookies på sidene. Vil du vite mer om cookies, trykk «les mer».

Jeg forstår, lukk meldingen

Les mer

Karianne Egeberg Gullfjell innsatt som prost i Indre Helgeland

Under gudstjenesten i Mo kirke søndag 7. januar ble Karianne Egeberg Gullfjell innsatt som prost i Indre Helgeland prosti

Medarbeidere og menighetsmedlemmer fra hele
prostiet og ledelsen i bispedømmerådet representert ved stiftsdirektør Jan
Kjell Jonassen og nestleder Kari Karstensen i rådet deltok i gudstjenesten .
Gudstjenesten og kirkekaffen var organisert av prostiprest Leif Larsen og Mo
menighetsråd. Selve innsettelsen ble foretatt av biskop Ann Helen F Jusnes.
Prost Karianne prekte og fremhevet at Gud møter oss og er nær oss i det vanlige
livet . En sterk preken som du kan lese hvis du følger lenken her.
Karianne har 18 års erfaring som prest i Mo og har god kompetanse for å nå gå
inn i den viktige prostetjenesten . Vi ønsker Indre Helgeland prosti til lykke
med ny prost, og Sør Hålogaland bispedømme med et godt tilskudd i prostekollegiet!

Kontaktinformasjon for Den norske kirke, Sør-Hålogaland bispedømme

Sør-Hålogaland bispedømmekontor
Tolder Holmers vei 11
8003 Bodø

Faktura adresse:    Nb. husk faktura referanse : 300 og kost steds nr. og navn på bestiller.

EHF faktura: Obs! ny elektonisk adresse f.o.m. 01.01.2017 org nr.: 818066872

Send faktura på e-post som Pdf. fil: mb.12908@xledger.net  kun en faktura pr sending.

Pr post : Den norske kirke, Scanningsentralen Rjukan Næringspark, 3660  RJUKAN

 

 

Sentralbord:
75 54 85 50

Telefontid:
09.00-14.00


Bispedømmerådet:
shbdr@kirken.no

Biskopen:
shbiskop@kirken.no