Ny personal- og administrasjonsavdeling

1. september feiret Sør-Hålogaland bispedømmekontor denne milepælen. Personal- og administrasjonssjef Ole Christian Erikstad har forberedt denne endringen sammen med sin stab over tid. Han er fornøyd med at endringen nå trer i kraft.

Dette er en merkedag for kontoret. Fra i dag er personalavdelingen og økonomiavdelingen blitt til en avdeling som har fått navnet: Personal- og administrasjonsavdelingen - sier stiftsdirektør Jan-Kjell Jonassen.

Personalet på de to tidligere avdelingene også fått med seg rådgiver Odd Eidner i det nye teamet.

Målet med denne omorganiseringen er at vi kan yte en mer effektiv sevice og forbedre tjenestene til våre ansatte som er alle prestene i Sør-Hålogaland bispedømme.

Kirkefagavdelingen er uendret og kontaktinformasjon  til alle ansatte finner du her.

Kontaktinformasjon for Den norske kirke, Sør-Hålogaland bispedømme

Sør-Hålogaland bispedømmekontor
Tolder Holmers vei 11
8003 Bodø

Faktura adresse:    Nb. husk faktura referanse : 300 og kost steds nr. og navn på bestiller.

EHF faktura: Obs! ny elektonisk adresse f.o.m. 01.01.2017 org nr.: 818066872

Send faktura på e-post som Pdf. fil: mb.12908@xledger.net  kun en faktura pr sending.

Pr post : Den norske kirke, Scanningsentralen Rjukan Næringspark, 3660  RJUKAN

 

 

Sentralbord:
75 54 85 50

Telefontid:
09.00-14.00


Bispedømmerådet:
shbdr@kirken.no

Biskopen:
shbiskop@kirken.no