Restmidler diakoni og undervisning!

Vi minner om søknadsfristen for tildeling av restmidler innen diakoni og undervisning15.september.

Kriterier og søknadsskjema finner du her:

 

https://kirken.no/nb-NO/bispedommer/sor-hologaland/tilskuddsordninger/tilskudd-diakoni-og-undervisning/

 

Restmidlene tildeles med forbehold om at det er ledige lønnsmidler innen diakoni og undervisning.

Midlene utdeles i november og må brukes i inneværende år.

Kontaktinformasjon for Den norske kirke, Sør-Hålogaland bispedømme

Sør-Hålogaland bispedømmekontor
Tolder Holmers vei 11
8003 Bodø

Faktura adresse:    Nb. husk faktura referanse : 300 og kost steds nr. og navn på bestiller.

EHF faktura: Obs! ny elektonisk adresse f.o.m. 01.01.2017 org nr.: 818066872

Send faktura på e-post som Pdf. fil: mb.12908@xledger.net  kun en faktura pr sending.

Pr post : Den norske kirke, Scanningsentralen Rjukan Næringspark, 3660  RJUKAN

 

 

Sentralbord:
75 54 85 50

Telefontid:
09.00-14.00


Bispedømmerådet:
shbdr@kirken.no

Biskopen:
shbiskop@kirken.no