Pilegrimsseilas Bodø-Trondenes

Pilegrim i Nord/Sør Hålogaland bispedømme inviterer til en unik pilegrimsreise i samarbeid med Kystlaget Salta og m/k Faxsen. Med start i Bodø og Bodin kirke og besøk på Rørstad, Steigen, Hamarøy og Lødingen drar vi til landsdelens viktigste pilegrimsmål, Trondenes.

 Vi vandrer på de historiske stedene der med Snorre i hånd og blir med på festspillguds-tjeneste. Etter gudstjenesten blir det anledning til å besøke det flotte museet på Trondenes. Vi drar videre til Tore Hunds Bjarkøy og etter dette står det Vesterålen for tur. (kanskje vi får se hval på Andsfjorden?) Vi går Risøyrenna og besøker Langnes, Nyksund, Øksnes og Bø. Turen av-sluttes med tur til kirkene i Lofoten. Lofotkate-dralen, Valberg, Hol, Borg med Vikingmuseet, Flakstad og Moskenes. Vi vil på denne turen også følge spor fra Bodin til 10 av kirkene som vi besøker, arbeid som har med soknepresten i Bodin fra 1744-70 biskop Friis å gjøre. Her vil kirkehistorie og pilegrimsferd gå hand i hand med sang og musikk. Vi får også et møte med Hamsuns rike når vi går til Tranøy 2. dagen.

For pris og påmelding se vår brosjyre som du finner link til under artikkelen eller kontakt pilegrimsprest Bernt Aanonsen.

Kontaktinformasjon for Den norske kirke, Sør-Hålogaland bispedømme

Sør-Hålogaland bispedømmekontor
Tolder Holmers vei 11
8003 Bodø

Sentralbord:
75 54 85 50

Telefontid:
09.00-14.00


Bispedømmerådet:
shbdr@kirken.no

Biskopen:
shbiskop@kirken.no