Kirken.no bruker såkalte cookies til trafikkmåling og optimalisering av innhold. Hvis du klikker «Jeg forstår, lukk meldingen» aksepterer du at vi bruker cookies på sidene. Vil du vite mer om cookies, trykk «les mer».

Jeg forstår, lukk meldingen

Les mer

Visitas i Ballangen 9-14. januar 2018

Biskop Ann-Helen Fjeldstad Jusnes ser frem til å besøke Ballangen menighet i Ofoten, gjennom et spennende visitasprogram.

Program for visitasdagene i Ballangen

Mandag 8. januar

Kl 18.00 Formøte på kirkekontoret med menighetsrådsleder, kirkeverge, prostiprest, prost, biskop.

Tirsdag 9. januar

Kl 09.00 Morgenbønn på kirkekontoret, ved prosten

Kl 09.15 Møte med staben, formannskapssalen

Kl 11.00 Lunsj

Kl 11.45 Besøk på Ballangen skole

Kl 14.15 Møte med menighetsråd og fellesråd, menighetshuset

Kl 16.00 Felles middag, menighetshuset

Kl 17.00 Andakt på Ballangen sykehjem

Kl 19.30 Salmekveld i Kjeldebotn kirke

Onsdag 10. januar

Kl 09.00 Morgenbønn på kirkekontoret, ved prostiprest

Kl 09.30 Møte med Ballangen kommune, rådhuset

Kl 11.00 Lunsj

Kl 12.30 Bedriftsbesøk Aktiv Ballangen

Kl 14.00 «Folkehelse i Ballangen». Møte med NAV, Helsesektor, Frisklivssentral, diakon

Kl 15.30 Middag med kirkelig fellesnemd, Ballangen camping

Kl 17.00 Møte med kirkelig fellesnemd, biskop og stiftsdirektør deltar, Ballangen camping

Kl 19.30 Møte med frivillige, kveldsmat, liturgisk avslutning, menighetshuset

Torsdag 11. januar

Kl 09.00 Morgenbønn Efjord kapell, ved kirkefagsjef

Kl 09.15 Omvisning i Efjord kapell og besøk på «Himmel på jord», Skarstad

Kl 11.00 Lunsj, Kjeldebotn skole og barnehage

Kl 14.00 Konfirmantmøte, menighetshuset

Kl 15.30 Middag på Pippira siida

Kl 17.00 Omsorgstreff på Myra

Kl 18.00 Møte med speiderne, Speiderhuset

Kl 20.00 Møte med frikirkene, menighetshuset

Fredag 12. januar

Kl 10.00 Prestemøte for alle prestene i Ofoten prosti, Narvik menighetshus

Kl 14.00 Besøk i avisa «Fremover»

Søndag 14. januar

Kl 11.00 Visitasgudstjeneste i Ballangen kirke

Kirkekaffe med visitasforedrag

Biskopen ser med glede frem til visitasen i Ballangen. Sammen med biskopen deltar prosten i Ofoten, Marta Botne, og kirkefagsjef Torkel Irgens.

Kontaktinformasjon for Den norske kirke, Sør-Hålogaland bispedømme

Sør-Hålogaland bispedømmekontor
Tolder Holmers vei 11
8003 Bodø

Faktura adresse:    Nb. husk faktura referanse : 300 og kost steds nr. og navn på bestiller.

EHF faktura: Obs! ny elektonisk adresse f.o.m. 01.01.2017 org nr.: 818066872

Send faktura på e-post som Pdf. fil: mb.12908@xledger.net  kun en faktura pr sending.

Pr post : Den norske kirke, Scanningsentralen Rjukan Næringspark, 3660  RJUKAN

 

 

Sentralbord:
75 54 85 50

Telefontid:
09.00-14.00


Bispedømmerådet:
shbdr@kirken.no

Biskopen:
shbiskop@kirken.no