Reformasjon 2017

I 2017 er det 500 år siden Martin Luther offentliggjorde 95 teser mot kommersialisering av avlat og satte i gang reformasjonen. Det ønsker også vi i Sør-Hålogaland bispedømme å markere.

Vi kommer til å publisere flere prosjekter og ressurser etter hvert. Ta gjerne kontakt hvis din menighet har et artig reformasjonsprosjekt på gang - det ønsker vi å høre om og dele med andre.

Temagudstjenester høsten 2017
Alle menigheter oppfordres til å markere de fire temagudstjenestene.

Salmeforedrag i regi av Norsk hymnologisk forening
Salmeeksperter holder foredrag for en billig penge. Det kan fort bli en fin kveld i regi av lokalmenigheten.

Teaterforestillinger for Reformasjon 2017
Egne teaterforestillinger til reformasjonsmarkeringen finansiert gjennom trosopplæringsmidler. Kanskje får vi flere av dem til våre prostier?

Kurs: Luther som utfordring og ressurs for Den norske kirke
Sør-Hålogaland starter sin kursrekke våren 2017.


Kontaktinformasjon for Den norske kirke, Sør-Hålogaland bispedømme

Sør-Hålogaland bispedømmekontor
Tolder Holmers vei 11
8003 Bodø

Sentralbord:
75 54 85 50

Telefontid:
09.00-14.00


Bispedømmerådet:
shbdr@kirken.no

Biskopen:
shbiskop@kirken.no