Kirken.no bruker såkalte cookies til trafikkmåling og optimalisering av innhold. Hvis du klikker «Jeg forstår, lukk meldingen» aksepterer du at vi bruker cookies på sidene. Vil du vite mer om cookies, trykk «les mer».

Jeg forstår, lukk meldingen

Les mer

Bispevisitas i Hjelmeland

Frå 30. januar til 4. februar er det bispevisitas i Hjelmeland. Møter med tilsette, frivillige, råd og lokalsamfunn står på programmet for fungerande biskop Anne Lise Ådnøy.

Det har snart gått 10 år sidan det sist var visitas. I 2008 var det fungerande biskop Berit Andersen som hadde visitas i Søre Ryfylke prosti, altså Hjelmeland, Strand og Forsand. Denne gongen er heile visitasen i Årdal, Fister og Hjelmeland sokn, og det er fungerande biskop Anne Lise Ådnøy som kjem. Biskop Ivar Braut er for tida sjukemeldt. Anne Lise er godt kjent i Hjelmeland, og har spesielt sterk tilknytning til Fister.

Ein bispevisitas har fleire formål. Det er ei av biskopen sine viktigaste oppgåver å vitja sokna, kyrkjelydane, tilsette og frivillige for å oppmuntra, inspirera og gje innspel og nye utfordringar framover. For kyrkjelydane/ sokneråda er det fint å få treffa biskopen for å fortelja om arbeidet og utfordringane i sokna, og for dei tilsette er det også eit høve til å fortelja om arbeidet i den lokale kyrkja. Biskopen er vår tilsynsmann enten me jobbar som prestar eller har andre oppgåver i kyrakja.

Ein bispevisitas er ofte ganske hektisk. Det er mykje program som skal gjennomførast, m.a. soknerådsmøter i alle sokna, møte med fellesrådet, møte med kvar enkelt tilsett, bedriftsbesøk, møte med kommuneleiinga, ein konfirmanttime, og fleire andre møte og samlingar. Det heile vert avslutta med visitasgudsteneste og visitasforedrag i Hjelmeland kyrkje søndag 4. februar. Då er alle hjarteleg velkomne.

PROGRAM for visitasen.

Tekst: www.hjelmeland.kyrkja.no

Kontaktinformasjon for Stavanger bispedømme

Stavanger bispedømme

Lagårdsveien 44

4010 Stavanger

Stiftelsen Miljøfyrtårn

Telefonnummer: 51 84 62 70

Epost: stavanger.bdr@kirken.no

Åpningstider: 08.30-15.00