Kurs i lekende småbarnssang

I småbarnssang går sang og lek hånd i hånd. Hvordan drive småbarnssang på en kreativ og tilrettelagt måte?

19. januar inviterer IKO - kirkelig pedagogisk senter og Stavanger bispedømme til kurs i lekende småbarnnsang. Kurset vil gi tips og ideer til sanger og leker for de minste barna. Kurset vil også berøre hvordan tekstene som brukes i trosformidling til barn kan være med og prege deres gudsbilde. Et praktisk kurs med vekt på erfaringsdeling og refleksjon.

Sted: Frøyland og Orstad kirke

Her på IKOs sider er mer informasjon om kursholderne og lenke til påmelding

Ansatte og frivillige i menigheter i Stavanger bispedømme sponses med kr 550,- av Stavanger bispedømmeråd, og betaler kr 1000,- for deltakelse på kurset.

Program

0900 Registrering, kaffe og te

0930-0940 Velkommen og presentasjon

0940-1010 Småbarnssangens plass i menigheten v/Gunn Heidi Dybdahl og Cecilie Bakkene Pedersen

1010-1020 Pause

1020-1100 Lekende småbarnssang i praksis, v/ Hilde Svela og Irene Ulnes

1100-1115 Pause

1115-1200 Lekende småbarnssang i praksis forts. v/ Hilde Svela og Irene Ulnes

1200-1245 Lunsj

1245-1315 Barnet, tekstene og gudsbilde v/Eldbjørg Leinebø Ekre

1325-1410 Lekende småbarnssang i praksis forts. v/Hilde Svela og Irene Ulnes

1410-1430 Pause med frukt/sjokolade

1430-1500 Lekende småbarnssang i praksis forts. v/ Hilde Svela og Irene Ulnes

1510-1530 Oppsummering og veien videre

1530 Slutt

Kontaktinformasjon for Stavanger bispedømme

Stavanger bispedømme

Lagårdsveien 44

4010 Stavanger

Telefonnummer: 51 84 62 70

Epost: stavanger.bdr@kirken.no

Åpningstider: 08.30-15.00