Ny leder for bispedømmerådet

Leder for bispedømmerådet blir valgt for en toårsperiode. I bispedømmerådsmøtet i desember ble Marie Klakegg Grastveit valgt for perioden fram til 31. desember 2019.

Lars Tore Anda har vært leder for rådet i den første toårsperioden.
Jostein Ådna ble valgt som nestleder fram til 31. desember 2019.

Håper på ro og gjensidig respekt - intervju med Klakegg Grastveit etter Kirkemøtet 2017.

Protokoller fra bispedømmerådsmøtene.

Kontaktinformasjon for Stavanger bispedømme

Stavanger bispedømme

Lagårdsveien 44

4010 Stavanger

Telefonnummer: 51 84 62 70

Epost: stavanger.bdr@kirken.no

Åpningstider: 08.30-15.00