Nye prester i Sunde og Vardeneset

Anette-Emilie Tøndel er tilsatt som sokneprest i Sunde sokn og Marius Handegard Økland er tilsatt i Vardeneset sokn, begge i Ytre Stavanger prosti.

Stavanger bispedømmeråd gjorde tilsettingene i møte 9. november.

Anette-Emilie Tøndel er nå kapellanvikar i Skien menighet. Marius Handegard Økland er fungerende sokneprest i Kampen menighet i Stavanger.  

De tilsatte får tilbud om stillingen med 8 dagers svarfrist.

Kontaktinformasjon for Stavanger bispedømme

Stavanger bispedømme

Lagårdsveien 44

4010 Stavanger

Telefonnummer: 51 84 62 70

Epost: stavanger.bdr@kirken.no

Åpningstider: 08.30-15.00