Søkerliste til Domkirken og St. Petri sokn

Tre kvinner og to menn står på søkelista til å bli kapellan i Domkirken og St. Petri sokn. Tilsetting vil skje i bispedømmerådsmøtet 22. februar.

Søkerne er:

Kristina Grundetjern (41), ungdoms/trosopplæringsprest, Vennesla

Elin Underhaug Kanu (42), organist i Hesby og Fogn 50%, Stavanger

Lars Slettebø (50), nestleder, Bryne

Olav Kristian Tangeland (63), fung. sokneprest i Nedstrand, Randaberg

Sølvi Irene Vinnes (55), prostiprest Domkirken og St. Petri sokn, Sandnes

Kontaktinformasjon for Stavanger bispedømme

Stavanger bispedømme

Lagårdsveien 44

4010 Stavanger

Telefonnummer: 51 84 62 70

Epost: stavanger.bdr@kirken.no

Åpningstider: 08.30-15.00