Søkerlister til Gand og Randaberg

Til stillingen som sokneprest i Gand sokn har det kommet 6 søkere, mens 3 har søkt på vikariatet som sokneprest i Randaberg.

Disse har søkt på stilling som sokneprest med Gand sokn som tjenestested:

Kristina Grundetjern (41), ungdoms/trosopplæringsprest, Vennesla

Astrid Harbo (53), prostiprest i Sandnes/prest i Ganddalen menighet, Sola

Jens Linde (55), sokneprest, Eivindvik

Lars Slettebø (50), butikkleder, Bryne

Pål Wirkola Svendsen (52), sokneprest, Stokmarknes

Ingvar Torsvik (57), selvstendig næringsdrivende, Stavanger

 

Disse har søkt på vikariatet som sokneprest i Randaberg:

Anne Berit Mathisen (44), vikarprest, Oslo

Svein Nybø (61), midlertidig soknerpest i Randaberg, Randaberg

Rolf Arne Tjøstheim (57), rådgiver menighet, Hafrsfjord

 

Tilsettinger skjer i bispedømmerådsmøtet 22. mai.

Kontaktinformasjon for Stavanger bispedømme

Stavanger bispedømme

Lagårdsveien 44

4010 Stavanger

Telefonnummer: 51 84 62 70

Epost: stavanger.bdr@kirken.no

Åpningstider: 08.30-15.00