Kirken.no bruker såkalte cookies til trafikkmåling og optimalisering av innhold. Hvis du klikker «Jeg forstår, lukk meldingen» aksepterer du at vi bruker cookies på sidene. Vil du vite mer om cookies, trykk «les mer».

Jeg forstår, lukk meldingen

Les mer

Valget falt på "Vaffelhjerte"

Den nye kirken på Tau kan bli landets mest miljøvennlige. Den er tegnet av arkitektene i Ratio Arkitektur/HBA Arkitekter, som blant annet står bak Bøler kirke og Stavanger konserthus.

Mandag 20. november kl. 19.00 er det folkemøte på Strand videregående skole med presentasjon av "Vaffelhjerte".
- Juryen har etter mitt syn gjort en veldig god jobb. Det blir kjekt å presentere dette bygget for lokalsamfunnet på Tau og Nordre Strand, sier kirkeverge Trond Hjorteland.

Her kan du se tegninger av kirken. 

- "Vaffelhjerte" skilte seg ut fra de andre forslagene. Alle aktiviteter går ut fra et felles torg som kan benyttes av alle, forteller juryformann Kristoffer Amdal.
- Utformingen gjør at selv om barn og ungdom har egne aktivitetsrom, så benytter de torget sammen med de voksne. De andre forslagene hadde mye mer skille mellom voksne og barn og ungdom. Kirkerommet har også en fin utforming og kan utvides betydelig når det er nødvendig. Forslaget til torg utenfor kirken er også veldig godt og vil gjøre at kirken blir et naturlig senter på Tau. Juryen var enstemmig vedrørende valget. Jeg vil også fremheve arkitektene som var med i juryen. De lyttet først til brukerene og var opptatt av at behovene ble dekket før de de gjorde sine vurderinger, forteller Amdal og legger til:
- Jeg tror denne typen kirke vil kunne passe mange plasser. Det viktigste er at dette er en plass hvor alle vil føle seg velkomne uavhengig av tro. Konseptet var "sjømannskirke" og den valgte løsningen dekker dette på en veldig god måte.

Skal gi eierskap og stolthet
I forslaget sitt presenterer arkitektene "Vaffelhjerte" på denne måten: 
"Det skal etableres en storstue for Tau som er framtidsrettet, inkluderende og identitetsskapende. Kirken skal gi eierskap og stolthet til Tau og samle bygda til en felles møteplass som er omkranset av et mangfold av aktiviteter og nystekte vafler.
Kirkeanlegget skal framstå som et tydelig Gudshus og fungere som et møtested mellom folk og mellom den enkelte og Gud. Det skal være nøkternt, fleksibelt og kunne brukes til ulike arrangement som konserter og skolesamlinger.
Forfatterne bak forslaget har ønsket å skape et kirkerom som dyrker lyset, håpet og framtidstroen. Vi har som målsetting at både et uformelt besøk i kirken og deltakelse i kirkelige handlinger skal gi en god fellesskapsfølelse.
Den nye kirken har en kostnadsramme på 56 mill kroner, hvor av soknerådet skal dekke 6 mill kroner.

På miljøtoppen
-  Det er strenge miljøkrav til dette bygget, og hvis disse blir innfridd, blir det trolig Norges mest miljøvennlige kirkeebygg, forteller kirkeverge Trond Hjorteland.
Her er hvordan arkitektene tenker å løse miljøkravene for "Vaffelhjerte":
"Miljøambisjonene i programmet oppfattes som positivt og har gitt føringer for prosjektet. Å benytte BREEAM NOR som verktøy gir en målrettet prosess. Helse- og innemiljø, energi og materialer anses som de sentrale BREEAM-kategoriene for dette prosjektet. For nybygg legges "passiv energidesign" til grunn for å minimere varig
energibruk og ivareta passivhusstandard. Bygget vil med mulighet for produksjon av egen energi kunne oppnå status som nesten 0-energibygg eller evt. Plusshus.

Orientering: Tomtens sør-vest vendte orientering gir gunstige solforhold på de viktigste uteområdene. Den naturlige henvendelsen og åpenhet mot inngangsplassen i sør gir gode muligheter til å utnytte passiv solvarme gjennom store glassflater i aktivitetesdelen og kirketorg, mens det er mindre glassareal mot nord og øst.

Volum: For et kirkebygg er det viktig at arkitektur, romopplevelse og funksjon er styrende samtidig som bygget er miljøvennlig. Kirkeanlegget er samlet innenfor et rektangel og under ett tak. Dette gir et kompakt kirkeanlegg. Overflate for varmetap reduseres, -i tråd med passiv energidesign.

Klimaskall: Passivhusstandard med lave U-verdier legges til grunn. Bygget må ha god tetthet for å unngå utilsiktet ventilasjon. Dette gir lavt behov for oppvarming, lite varmetap med gode muligheter for varmegjenvinning fra tekniske installasjoner."

Byggestart blir sommeren 2018, og målet er at kirken skal stå ferdig november 2019.

Kontaktinformasjon for Stavanger bispedømme

Stavanger bispedømme

Lagårdsveien 44

4010 Stavanger

Telefonnummer: 51 84 62 70

Epost: stavanger.bdr@kirken.no

Åpningstider: 08.30-15.00