Frivillighetskonferansen 2017

Gand menighet, Sandnes kirkelige fellesråd og Stavanger bispedømmeråd inviterer til frivillighetskonferanse 20.-21. oktober. Påmeldingsfrist 15. oktober!

Konferansen er i Gand kirke, Sandnes.

  • Hvordan rekrutterer og motiverer vi nye frivillige?
  • Hvordan organiserer vi frivilligheten best mulig?
  • Hvordan følger vi de frivillige opp?

Til å belyse disse spørsmålene kommer blant andre:

Nils Terje Andersen, sokneprest i Vågsbyd menighet
Nils Tore Andersen, tidligere leder i Kirkerådet
Ingebrigt Steen Jensen, reklamemann, forfatter og fotballeder
Anne Margrethe Ree Sunde, personalrådgiver
Cecilie Bakkene Pedersen, rådgiver, trosopplæring

Målgruppe: Frivillige og ansatte i menighetene i Stavanger bispedømme
Tidspunkt: kl. 17.00 fredag - kl. 16.00 lørdag

Les mer om konferansen her.

Påmeldingsfrist er 15. oktober.

Pris for konferansen er kr 590,- pr pers og påmelding skjer HER.

Kontaktinformasjon for Stavanger bispedømme

Stavanger bispedømme

Lagårdsveien 44

4010 Stavanger

Telefonnummer: 51 84 62 70

Epost: stavanger.bdr@kirken.no

Åpningstider: 08.30-15.00