Prostiprest i Rennesøy og Mosterøy sokn

Det er ledig stilling som prostiprest i 30 % stilling i Tungenes prosti med Rennesøy sokn og Mosterøy sokn som tjenestested. Søknadsfristen er 25. januar.

Menighetene ønsker å være relevant for alle aldersgrupper. Prioriterte arbeidsoppgaver er gudstjeneste, konfirmantarbeid og barne- og ungdomsarbeid.  
Det søkes etter en prostiprest som i hovedsak vil ha ansvar for to gudstjenester i måneden, og institusjonsbesøk- og andakter. I tillegg vil hun/han inngå i turnus for tjenesteuker. Prostipresten vil ha arbeidsplass på kirkekontorer i kirkesenteret i Vikevåg, og samarbeider med staben der. 

Her finner du hele stillingsannonsen samt lenke til søknadsskjema.

Ny søknadsfrist er 25. januar.

Kontaktinformasjon for Stavanger bispedømme

Stavanger bispedømme

Lagårdsveien 44

4010 Stavanger

Telefonnummer: 51 84 62 70

Epost: stavanger.bdr@kirken.no

Åpningstider: 08.30-15.00