Ledig vikariat som sokneprest i Forsand

Det er ledig vikariat som sokneprest i Forsand sokn, Ryfylke prosti. Visjonen til kyrkjelyden er «Inn til Kristus, ut til alle».

Vikariatet er frå 01.05.2018 - 31.04.2019.

Forsand sokn ligg i Forsand kommune i Ytre Ryfylke, i Ryfylke prosti.
Visjonen til kyrkjelyden: «Inn til Kristus, ut til alle». Denne visjonen er rettesnor når kyrkjelyden ønskjer at alle skal finna sitt  andelege og  sosiale fellesskap i Forsand  kyrkjelyd.
Forsand kyrkjelyd er ein aktiv kyrkjelyd. Det blir lagt stor vekt på arbeid i team, og å få med frivillige i ulike oppgåver. Det er godt samarbeid med bedehuset.

Søknadsfristen er 22. februar.

Les heile annonsa og søk på stillinga her.

Forsand sokn si heimeside.

Kontaktinformasjon for Stavanger bispedømme

Stavanger bispedømme

Lagårdsveien 44

4010 Stavanger

Telefonnummer: 51 84 62 70

Epost: stavanger.bdr@kirken.no

Åpningstider: 08.30-15.00