Om medlemsskap

Det er ein plass for deg i Den norske kyrkja! Er du i tvil om du står oppført som medlem? No kan du sjekke medlemskapet ditt gjennom id-porten.

Det er dåpen som gir medlemskap i kyrkja. Viss du ynskjer å bli medlem av Den norske kyrkja, men ikkje er døypt, bør du ta kontakt med presten i kyrkjelyden der du bur.

Den norske kyrkja er ei open folkekyrkje som vender seg mot heile befolkninga: Også utmelde og andre som ikkje er medlemer i Den norske kyrkja, er velkomen til kyrkja sine gudstjeneste og andre arrangement.

No kan du logge deg inn gjennom id-porten for å sjekke om du står oppført i medlemsregisteret til Den norske kyrkja.

- Med 3,8 millionar medlemer treng kyrkja enkle og gode ordningar for å halda medlemsregisteret ajour. Derfor har Kyrkjerådet no lagt til rette for at den einskilde sjølv kan nytte bank-id eller annan elektronisk identifikasjon og rette feil direkte i databasen til medlemsregisteret. Gjennom id-porten er det opna både for innmelding i og utmelding av kyrkja, seier direktøren i Kyrkjerådet, Jens-Petter Johnsen.

For å bli registrert som medlem av Den norske kyrkja må ein vere døypt.

HER finn du spørsmål og svar om den nye nettløysinga.

HER finn du informasjon om medlemsskap i Den norske kyrkja, og om innmelding og utmelding.

Kontaktinformasjon for Stavanger bispedømme

Stavanger bispedømme

Lagårdsveien 44

4010 Stavanger

Telefonnummer: 51 84 62 70

Epost: stavanger.bdr@kirken.no

Åpningstider: 08.30-15.00