Samling for nytilsette

Alle som sidan nyttår 2017 har begynt i ny stilling i kyrkja i Rogaland, er invitert til samling for nytilsette fredag 9. mars. kl. 10.00-14.00.

Samlinga er på bispedømmekontoret i Statens Hus, Lagårdsvegen 44 i Stavanger.

Det er eigne møtepunkt for nytilsette prestar og nytilsette trusopplærarar i samanheng med samlinga.

Klikk på bildet under for å sjå heile invitasjonen og melde deg på.

Kontaktinformasjon for Stavanger bispedømme

Stavanger bispedømme

Lagårdsveien 44

4010 Stavanger

Telefonnummer: 51 84 62 70

Epost: stavanger.bdr@kirken.no

Åpningstider: 08.30-15.00