VID inviterer til Luther-markering

VID Misjonshøgskolen inviterer til fagdag om Martin Luther 28. september. Flere interessante foredrag med ulike vinklinger på reformasjons-temaet står på programmet.

Program:

09.00-09.15 Velkommen og introduksjon til fagdagen ved professor Torstein Jørgensen

09.15-11.00 «Protest og konsekvens – hovedpunkter i Martin Luthers teologiske utvikling» ved professor Knut Alfsvåg

11.00-11.15 Andakt ved professor Torstein Jørgensen

11.15-12.00 Lunsj

12.15-14.00 «Luther, the Reformation and the Jews» ved professor Matthias Morgenstern (Tübingen)

14.00-14.30 Kaffe og kringle

14.30-16.00 «Misforstod og mistolket Luther Paulus’ budskap? Utfordringen fra det såkalte nye perspektivet på Paulus i vår tids bibelforskning» ved professor Jostein Ådna

Påmelding innen 22. september, inkluderer bespisning: 150,- kroner.

Meld deg på her.

Kontaktinformasjon for Stavanger bispedømme

Stavanger bispedømme

Lagårdsveien 44

4010 Stavanger

Telefonnummer: 51 84 62 70

Epost: stavanger.bdr@kirken.no

Åpningstider: 08.30-15.00