Dåpslunsj

Praktisk informasjon

Fra:24.5.2018 - kl.09.30

Til:24.5.2018 - kl.13.00

Sted:Quality Airport Hotel Stavanger på Sola

Arrangør:Stavanger bispedømmeråd

Kontaktinformasjon for Stavanger bispedømme

Stavanger bispedømme

Lagårdsveien 44

4010 Stavanger

Telefonnummer: 51 84 62 70

Epost: stavanger.bdr@kirken.no

Åpningstider: 08.30-15.00