Rådsleiarsamling

Praktisk informasjon

Fra:10.1.2020 - kl.16.00

Til:11.1.2019 - kl.16.00

Sted:Quality Airport Hotel, Sola

Arrangør:Stavanger bispedømmeråd

Velkommen til samling for leiarar i sokneråd, fellesråd og bispedømmeråd.

Du får viktig kompetanse til rolla som rådsleiar, foredrag om viktige tema og sjanse til å møte andre i same rolle. Kyrkjeverjer, daglege leiarar for sokneråda og bispedømmerådet er også inviterte.

Samlinga finn stad på Quality Airport Hotel på Sola, frå fredag 10. januar kl. 1600 til lørdag 11. januar kl. 1600. Alle er velkomne til å overnatta og deltaking er gratis. Reiseutgifter blir dekt lokalt.

Alle som ønsker overnatting er garantert dette ved påmelding innan torsdag 19. desember. Det er også påmeldingsfristen for arrangementet.