Samling for nytilsette

Praktisk informasjon

Fra:9.3.2018 - kl.10.00

Til:9.3.2018 - kl.14.00

Sted:Lagårdsvegen 44, Stavanger

Arrangør:Stavanger bispedømmekontor

Kontaktinformasjon for Stavanger bispedømme

Stavanger bispedømme

Lagårdsveien 44

4010 Stavanger

Telefonnummer: 51 84 62 70

Epost: stavanger.bdr@kirken.no

Åpningstider: 08.30-15.00