SMM fellessamling

Praktisk informasjon

Fra:12.6.2019 - kl.10.00

Til:13.6.2019 - kl.18.00

Sted:Stavanger

Arrangør:SMM og Stavanger bispedømme