Valgkurs Ryfylke - Kirkevalget 2019

Praktisk informasjon

Fra:12.2.2019 - kl.18.00

Til:12.2.2019 - kl.21.00

Sted:Hjelmeland kirke

Arrangør:Stavanger bispedømmeråd

I forbindelse med Kirkevalget som finner sted (8. og) 9. september 2019 inviteres til kurs i lokal valggjennomføring for valg av nytt menighetsråd og nytt bispedømmeråd/Kirkemøte.

Kurset har som formål å gi inspirasjon og faglig støtte til menighetsrådsledere- og medlemmer, valgstyre, kirkeverger og andre som har ansvar og funksjoner i forbindelse med forberedelse og gjennomføring av det kommende kirkevalget.

Prostene inviterer også til prostivise valg av kandidater til nominasjonskomité for leke medlemmer til bispedømmeråd og Kirkemøtet denne kvelden.

Kursinnhold:

  • Om kirkevalget
  • Prinsipper og regler
  • Hva er nytt ved kirkevalget 2019
  • Rekruttering og nominasjon
  • Kommunikasjon
  • Sjekklister

Kursholdere:

Kristin Sunde Jakobsen og Gunnar Rønnestad fra Stavanger bispedømmekontor.